Se alla

Historisk lista för Liberalerna i regionfullmäktiges första valkrets – Angela, Mari och Ann-Marie är Liberalernas starka kvinnor!

Onsdag 17 november 2021

Namnvalsedel för val till Region Jönköpings Län, första valkretsen, norra länsdelen i valet 2022 toppas av Angela Rindehag Hafström, Jönköping, Mari Hultin (fd Lindahl), Habo och Ann-Marie Hedlund, Bankeryd.

För första gången i partiets historia i länet valdes därmed tre kvinnor att stå högst upp på listan till regionfullmäktige. Partiets provval visade tydligt vilka kandidater i första valkretsen som hade störst förtroende, och de var alla kvinnor. Därmed var det också valberedningens förslag till toppkandidater inför Liberalernas nomineringsstämma, som gick av stapeln på Södra Vätterbygdens folkhögskola i november.

Är det jämställt, om det ”bara” är kvinnor på toppen, blir det inte skevt åt andra hållet, finns det kanske någon som undrar?

– Den här gången var det vår tur. De senaste namnvalsedlarna har det varit ”varannan damernas”, men under många val tidigare genom åren har listorna toppats av starka män, och nu toppas de istället av starka kvinnor, säger Angela Rindehag Hafström, som står högst upp på listan.

– Att det är tre kvinnor i topp på namnvalsedeln är ingen slump. Det beror på ett gediget arbete för att se till att fler ska få chansen att visa vad de går för, oavsett vem man är eller var man kommer ifrån säger Mari Hultin, som står som tvåa.

– 100 år efter att liberala kvinnor så som Selma Lagerlöf, Kerstin Hesselgren och Anna Whitlock verkade för allmän rösträtt för både kvinnor och män är det hög tid att vi ser en sån här lista med tre så kompetenta och starka kvinnor högst upp, säger Ann-Marie Hedlund, trea på listan.

Vad vill Angela, Mari och Ann-Marie åstadkomma framåt?

Ökat fokus på barn och ungas psykiska ohälsa, jämlik vård oavsett var du bor och vård kring kvinnor

Angela Rindehag Hafström är relativt ny i politiken, och sitter sin första fullmäktigeperiod i Jönköpings kommun. I höstas blev Angela invald som ordinarie ledamot i regionfullmäktige, och är sedan en tid tillbaka ersättare i regionens folkhälsa-sjukvårdsnämnd (FS).

– En välfungerande sjukvård, där alla blir sedda och bemötta utifrån sina egna behov, är oerhört viktigt, och du ska ha möjlighet till samma nivå av service oavsett var i länet du bor säger Angela. Sjukvården finns med genom hela livet; från början till slut, och jag skulle vilja säga att folkhälsa och sjukvård borde vara en av de frågor som engagerar våra länsinvånare och politiker mest.

– Mycket är bra inom regionens sjukvård, men det finns fortfarande områden där vi kan bli bättre och starkare. Ett av de områdena är exempelvis barn- och ungas psykiska hälsa. Vi har blivit bättre och snabbare på att utreda senaste tiden, men det finns mycket kvar att göra när det gäller behandling och stöd. Förlossning och överlag vård gällande sjukdomar som främst drabbar är kvinnor är andra områden där jag upplever att vi kan bli ännu bättre, säger Angela.

Besöksnäringen genererar arbetstillfällen och är viktig för länet

Mari Hultin är en erfaren regionpolitiker som gör sin andra mandatperiod som ledamot i regionfullmäktige och ledamot i regionens nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet (ANA). Mari är också styrelseordförande för regionens besöksnäringsbolag Smålands Turism och anser att besöksnäringen är oerhört viktig för länet;

– Besöksnäringen ger arbetstillfällen, drar in pengar och skapar attraktivitet och intresse från övriga landet och utlandet, samtidigt som den ger attraktivitet för de som bor i länet. Den är viktig för vårt län och den måste vi fortsätta lyfta och satsa på säger Mari Hultin.

– Vårt län består till stor del av landsbygd och det är ofta en eller fåmansföretag, inte sällan inom det som vi kallar KKN-näringarna, det vill säga kulturella, kreativa näringar. Särskilt nu under pandemin har det visat sig hur sårbart det lätt blir när något allvarligt händer som skakar om en redan sårbar näring, säger Mari.

Vi måste satsa mer på geriatriken, och vård och omtanke om de äldre

Ann-Marie Hedlund är i nuvarande mandatperiod ordförande i äldrenämnden i Jönköpings kommun och har många års erfarenhet av arbete inom kommunpolitiken. Hon ser nu fram emot att vara med och göra skillnad även i regionpolitiken.

– Geriatriken är mycket viktig. Vi måste satsa på de äldre inom primärvården med avdelade sjuksköterskor och läkare med utbildning i vården av äldre. Allt detta behövs i utveckling av nära vård säger Ann-Marie Hedlund. Arbetet med att säkerställa vården för de äldre behöver växlas upp överlag.

– En annan viktig fråga är att regionen fortsätter satsa på palliativ vård med vårdplatser och på så sätt stödjer länets kommuner. Regionen är en viktig kugge i det palliativa hjulet avslutar Ann-Marie.