Se alla

Hur bör jag agera som förtroendevald?

Torsdag 7 april 2022

Vad gör jag om jag ser någon röra olämpligt på någon annan? Vart vänder jag mig om jag upplever att jag eller någon annan i min partiförening blir illa behandlad? Hur resonerar jag kring mitt eget beteende, och vad kan uppfattas som rätt och fel enligt etik och moral? Den senaste tiden har flera fall av olämpligt beteende och arbetsmiljöproblem kring politiska partier uppmärksammats av media. Vad görs för att förhindra att sånt här händer? Liberalerna i Jönköpings län blev varse vikten av att förebygga olämpligt etiskt beteende 2019 då en incident kopplad till bostadshyra skedde.

Liberalerna arbetar kontinuerligt med att förebygga olämpligt etiskt beteende och skapa en god arbetsmiljö. Som förtroendevald politiker har du ett särskilt ansvar att reagera och agera om du upplever att något inte är som det borde vara. Att företräda Liberalerna innebär ett ansvar mot väljarna och för att alla ska veta vad som gäller krävs ett kontinuerligt arbete kring etik.

Liberalerna i Jönköpings län hade ett särskilt pass om etik på förbundets årsmöte som skedde i Nässjö i helgen, utifrån de händelser om olämpligt beteende och arbetsmiljöproblem inom politiken som uppmärksammats både nationellt och regionalt.

– Att diskutera etik, hur du som förtroendevald bör bete dig och vad som gäller är viktigt för alla politiska partier och föreningar att ständigt arbeta med. Det här är något vi själva ordentligt blev varse våren 2019 då det skedde en incident kopplat till bostadshyra hos oss, säger Jakob Olofsgård, förbundsordförande för Liberalerna i Jönköpings län tillika riksdagsledamot.

Partiet har särskilda etiska riktlinjer, kandidatkontrakt och etikansvariga för varje län.  God etik byggs från grunden, gemensamt och förebyggande enligt regionråd Jimmy Ekström;

– Olämpligt etiskt beteende ska alltid förebyggas och hanteras så fort det sker, och ingen ska vara rädd för att berätta om vad som hänt. Det är särskilt viktigt att politiker i ledande position regelbundet lyfter frågor om etik så att det känns naturligt för alla att påtala problem om man stöter på dem, säger Jimmy Ekström.

Samtalet om god etik fortsätter i lokalföreningar, regiongruppen och förbundsstyrelsen. I det förebyggande arbetet i Jönköpings län finns bland annat följande frågor att diskutera och reflektera över:

  • Vad skulle kunna inträffa i partiet som vore exempel på olämpligt etiskt beteende?
  • Vad kan jag göra som vittne till beteendet?
  • Vad kan jag göra som utsatt?
  • Vem kan jag kontakta när något hänt?

Förbundet har ansvar att ge stöd, och det är viktigt för varje förtroendevald och anställd att veta att stödet finns om något händer. Inger Gustafsson är etikansvarig för Liberalerna i Jönköpings län, och har mångårig erfarenhet av både politiskt arbete och att stötta och leda i grupp;

– Arbetet med etik ska ständigt vara på agendan. Vi vill hellre förebygga och föregripa än krishantera, och den som upplever något olämpligt ska alltid kunna berätta om det, säger Inger Gustafsson.