Se alla

Inbjudan till förbundsmöte/nomineringsmöte

Torsdag 9 november 2017

Härmed inbjuds du som medlem i Liberalerna Jönköpings län att delta vid förbunds- och nomineringsmötet.

Tid:          Lördagen den 25 november 2017 kl 10.00 (fika och registrering kl 09.30)

Plats:       Södra Vätterbygdens Folkhögskola, Jönköping

Anmälan: Obligatorisk anmälan sker senast den 20 november till:

henrik.johansson@liberalerna.se eller telefon 036-12 42 20

 

Berörda ombud får separat kallelse med följande handlingar:
– Regler och tidplan för nomineringsarbetet inför val till landsting (region) och riksdag 2018
– Sammanställning av rådgivande provvalsresultat
– Slutprotokoll från nomineringskommittén
– Förslag till namnvalsedlar för val till landsting (region) och riksdag 2018
– Stadgar

Liberalerna värnar människors frihet