Se alla

Information om resultat av rådgivande provval

Torsdag 28 september 2017

Tack till er som ville delta i det rådgivande provvalet som skett inom Liberalerna Jönköpings län.

Nedan finner ni en sammanställning över resultatet.

Nu vidtar nomineringskommitténs sitt arbete med att framställa förslag till
namnvalsedlar inför nomineringsstämman den 25 november 2017.

Vi planerar att genomföra en ”Hearingen” den 16 oktober, 18.00 på Vrigstad Värdshus
med de fem kandidaterna som fått flest röster i provvalet till riksdagen.
En separat inbjudan till hearingen kommer sändas ut i närtid.

FÖR NOMINERINGSKOMMITTÉN: 
Birgitta Petersson (L), Sammankallande i Nomineringskommittén

Sammanställning av rådgivande provval till landsting/region

Namn Antal 1 Antal 2
Jimmy Henriksson 69 18
Jakob Olofsgård 43 34
Mari Lindahl 35 27
Peter Grahn 24 17
Bernt Svensson 18 11
Anders Rickman 17 16
Karl-Magnus Svensson 16 10
David Gerson 15 13
Sascha Amelie Carlsson 14 35
Bo Thorsander 13 12
Per Hansson 12 19
Micael Carlsson 11 13
Magnus Thelin 10 11
Lars Park 9 8
Curt Carlsson 9 3
Sven-Olof Lindahl 7 20
Ann-Chatrine Jonsson 7 13
Inga Fingall 6 10
Fredrik Nordenankar 6 8
Gun-Britt Sabelstierna 5 10
Christer Ljung 5 4
Björn Olsson 5 3
Dan-Åke Andersson 4 4
Dag Jonasson 3 15
Kjell Hörnstein 2 4

 

Sammanställning av rådgivande provval till riksdag

Namn Antal 1 Antal 2
Emma Carlsson-Löfdahl 90 17
Jakob Olofsgård 34 28
Anna Mårtensson 31 20
Anna Ekström 19 19
Anders Rickman 15 15
Erik Nygårds 12 12
Malin Ekman 10 20
Esse Petersson 8 25
Peter Grahn 8 16
Fredrik Sveningson 8 11
Magnus Thelin 6 11
Ann-Marie Hedlund 6 5
Ewa Magnusson 3 11
Mari Lindahl 2 17
Curt Carlsson 2 6