Se alla

Låt de som vill få bygga ny kärnkraft

Torsdag 17 mars 2022

Liberalernas partiledare Nyamko Sabuni och Arman Teimouri, energi- och näringspolitisk talesperson, skriver idag på Di Debatt om att regeringen behöver göra det möjligt för privata aktörer att bygga ny kärnkraft.Under åren har flertalet hinder för att förhindra byggandet av nya reaktorer lagts ut. När det nu finns en svensk aktör som vill bygga ny kärnkraft och har pengar i ryggen behöver hindren försvinna.Företaget Kärnfull meddelade på måndagen att de börjar utveckla kärnkraftsprojekt. Många förberedelser behöver göras innan bygget av en reaktor kan starta t.ex. tillstånd att bedriva kärnteknisk verksamhet och en miljöprövning.

Egentligen behöver vi nya reaktorer redan i dag. De allvarliga svagheterna i södra Sveriges elnät, där de höga oförutsägbara priserna är det tydligaste symptomet, beror på att flera reaktorer har stängt. Regeringen lät det ske trots våra varningar för konsekvenserna.

Vi hade redan haft ny kärnkraft på plats om inte regeringen direkt när de tillträdde 2014 hade stoppat Vattenfall från att bygga nya reaktorer i Ringhals. Sverige har länge haft en energipolitik med det enda målet att stänga kärnkraft utan att ta hänsyn till försörjningstrygghet och de geopolitiska riskerna. Så är det inte längre nu när ett bolag har börjat jobba, och fler lär följa efter.

Liberalerna har länge varnat för att de hinder som S, C och MP har ställt upp mot kärnkraft hotar svensk energiförsörjning. Nu är det allvar.

Liberala krav för hur regering och riksdag behöver ta bort hindren och göra nya reaktorer möjliga:

  • Riksdagens energipolitiska mål behöver ändras. Målet ska vara att energin vi använder (och exporterar) ska vara fossilfri. Referensen till ”förnybart” i det nuvarande målet måste bort då det egentligen betyder ”inte kärnkraft”.
  • Avskaffa förbudet mot att bygga någon annanstans än vid de befintliga kärnkraftverken. I praktiken kan bara Vattenfall och Uniper bygga där.
  • Begränsningen mot fler än 10 reaktorer måste tas bort. Moderna reaktorer är mindre än de befintliga och därför behövs fler.
  • Strålsäkerhetsmyndigheten måste förbereda sig på att ta emot en ansökan om en ny reaktor.
  • Strålsäkerhetsmyndigheten behöver genast ta fram ett snabbspår för att godkänna reaktorer som är typgodkända i länder jämförbara med Sverige.
  • Strålsäkerhetsmyndigheten ska bjuda in reaktorleverantörer som är intresserade av den svenska marknaden till dialog och ömsesidigt kunskapsutbyte.
  • Tydliggör hur nya aktörer ska kunna få tillträde till slutförvarssystemet som Svensk Kärnbränslehantering utvecklat. Slutförvaret blir annars ett effektivt sätt för de befintliga kärnkraftsägarna att hålla borta konkurrenter.

S, C och MP har hånfullt hävdat att det är fritt fram att bygga reaktorer för den som vill. När det finns en aktör som vill bygga är det upp till bevis. Kommer regeringen stoppa dem?

Läs debattartikeln av Nyamko Sabuni och Arman Teimouri här.