Se alla

Låt Jönköpings län blir fristad för ryska och ukrainska journalister & författare

Torsdag 17 mars 2022

Liberalerna vill att Jönköpings län blir möjlig fristad för ryska och ukrainska journalister och författare. När fri journalistik och författarskap hotas i vår omedelbara närhet får vi inte tveka att komma till dess försvar. Frihet måste försvaras för ryska och ukrainska journalister och författare nu på en gång.

I Ukraina slås landet i spillror till följd av den ryska invasionen och i Ryssland tystas och fängslas den fria journalistiken och nyhetsrapporteringen. Senast häromdagen greps Marina Ovsyannikova, redaktör på statliga ryska tv-kanalen Channel One, då hon genomförde en protest i en pågående nyhetssändning.

Omvärlden behöver öppna upp och ge skydd åt journalister och författare så att deras arbete kan fortgå, om än utanför hemlandets gränser. Sedan 2013 ingår Region Jönköpings län i nätverket ICORN – International Cities Of Refuge Network för att ge författare och kulturarbetare en fristad när man av säkerhetsskäl inte kan vara verksam i hemlandet.

– ”Inom ramen för det här samarbetet bör nu Region Jönköpings län utvidga arbetet. I den akuta situation som uppstått genom kriget i Ukraina behöver vi kunna ge skydd åt personer som arbetar med journalistik eller författarskap men som tvingats fly eller hotas till tystnad, säger Jimmy Ekström (L), regionråd i Jönköpings län.

– ”Det bör vara en förhållandevis enkel process att utvidga nuvarande samarbete inom ICORN. Resurser behöver avsättas för att snarast möjligt kunna utvidga åtagande inom fristadsarbetet riktat gentemot Ukraina och Ryssland, fortsätter Jimmy Ekström.

Liberalerna anser att ett utvidgat samarbete är en tydlig markering för yttrandefrihet och demokrati, som tillsammans med övriga handlingar i omvärlden sänder en stark signal gentemot krafter som har andra samhällsideal.

– ”Erbjuder vi en fristad kan det såklart göra enorm skillnad för de journalister eller författare vi tar emot, men även för de ukrainare eller ryssar som i sina hemländer eller på flykt kan fortsätta ta del av sina landsmäns arbete, säger Jimmy Ekström.

Frihet måste försvaras för ryska och ukrainska journalister och författare – reportage i Jönköpingsposten 220317

Relaterat: Nu krävs en historisk försvarssatsning i Sverige – Jönköpings län (liberalerna.se)