Se alla

Nytt psykiatrihus till Värnamo sjukhus bidrar till jämlik vård över länet

Tisdag 8 februari 2022

Psykiska diagnoser är idag den vanligaste orsaken till sjukskrivning och varje människa som mår psykiskt dåligt hindras från att leva som den vill. Nu satsar vi 210 miljoner på ett helt nytt psykiatrihus på Värnamo sjukhus som dessutom blir konstnärligt utsmyckat!

Under tisdagens regionfullmäktige i Jönköpings län (8/2) beslutades om att satsa 210 miljoner kr på nya lokaler för psykiatrin på Värnamo sjukhus. Utöver det så viks också 2 miljoner kr av till konstnärlig gestaltning av lokalerna. Lokalerna blir fräscha, trygga och ändamålsanpassade. De kommer göra stor skillnad för de som vistas där och kan bli en viktig del av rehabiliteringen.

– Med rötterna i den södra länsdelen så välkomnar jag verkligen den här satsningen på Värnamo sjukhus, det blir mycket värdefullt säger regionpolitiker Mari Hultin (L).

Satsningen bidrar till jämlik vård över länet. Regionråd Jimmy Ekström underströk vid fullmäktiges beslut betydelsen av satsningar i alla länsdelar för att kunna erbjuda nära vård till den enskilda invånaren.

– Tillgång till vårdplatser i de olika länsdelarna skapar även bättre förutsättningar för det lokala samarbetet mellan region och kommuner, en förutsättning för en god och sammanhållen vård säger regionråd Jimmy Ekström (L).

Fullmäktige beslutade även att gå vidare med planerade investeringar utifrån översiktsplanen vid Ryhovs sjukhus, med bland annat en samlad neurologi där rehabilitering integreras. Region Jönköpings län vill kunna erbjuda moderna vårdlokaler som uppfattas attraktiva av såväl medarbetare som patienter. Dagens investeringsbeslut på totalt ca en halv miljard är välkomna besked i det arbetet.

– De här viktiga investeringarna betyder mycket för alla oss som bor och verkar i länet och tar del av vår sjukvård, säger regionpolitiker Angela Hafström (L).

 

Bilden är tagen av Jonathan Petersson och föreställer en snöig väg vid Värnamo Sjukhus