Se alla

PRESSMEDDELANDE

Onsdag 20 september 2017

Resultat av rådgivande provval


Liberalerna i Jönköpings Län har genomfört ett rådgivande provval inför riksdags- och regionvalet 2018. Provvalet har genomförts under perioden 21 augusti till 10 september 2017.
Cirka en fjärdedel av medlemmarna har avgivit sina röster genom att ange ett antal ettor och tvåor för de presenterade kandidaterna.

Nomineringskommittén har sammanställt provvalsresultatet och presenterar i samband med detta vilka fem kandidater som fått flest ettor för kandidatur till riksdag respektive region.