Se alla

Ervisa Dani

Riksdagskandidat

Kontaktuppgifter

Övriga uppdrag

Vice ordförande i förbundsstyrelsen

Kommunalråd Nässjö

Att ställa krav är att bry sig

Jag är Ervisa Dani
Mitt löfte som politiker är att inte tråka ut dig. Det här är min historia om hur jag hamnade i politiken; jag var tonåringen som tog debatter mot kommunalråden. Förutom felaktiga skolbeslut som hade tagits under åren kunde jag inte smälta hur ett land av möjligheter hade utvecklats till ett land vars predikan var allas lika värde, samtidigt som man förde en politik som inte trodde på individens förmåga att göra sig värd. När de inte lyssnade gav jag mig in i politiken.

Sverige behöver politiska ledare som tar ansvar!
I dag är jag kommunalråd i Nässjö och kandiderar till riksdagen för Liberalerna i Jönköpings län. Sverige behöver politiska ledare som tar ansvar, äger problemen och är förändringsbenägna. Vi måste ta krafttag för att bryta utanförskapet som är grogrund till kriminalitet, psykisk ohälsa, otrygghet och dåliga skolresultat. Sverige behöver politiska ledare som tar ansvar. Sverige behöver politiska lösningar som nästa generation inte behöver sota för.

Vi måste tro på folks egen förmåga
Liberalerna är rösten för de som inte kan höja den själv. Vi vågar ta alla kamper! Vi tror på varje människas möjlighet att lyckas oavsett bakgrund. Att ställa krav på människor är att tro på deras förmåga att skapa en ljusare framtid. Att ställa krav är att bry sig.

Kryssa Ervisa Dani till riksdagen!
Sverige behöver trovärdiga satsningar som motverkar utanförskap och värnar vår välfärd. En politik nästa generation inte behöver sota för.  Med krav och tydlighet klarar vi av integrationen.  Med nya reformer stärker vi arbetslinjen. Med kraftfulla åtgärder  motverkar vi hedersförtryck och ser till att varje människa äger alla beslut över sin egen kropp och sig själv.

Den 11 september är det du som avgör. För nuet och framtiden – Kryssa Ervisa Dani! 

Kontaktuppgifter

...