Se alla

Fredrik Sveningson

Regionpolitiker

Kontaktuppgifter

Övriga uppdrag

Ersättare i nämnden för Arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet.

Vi ska bygga starka barn - för att slippa laga trasiga vuxna

"Jag är liberal, allt annat är otänkbart för mig. Ända sedan det politiska intresset vaknade på högstadiet har liberalerna (och Folkpartiet när det hette det) varit mitt parti."

Trenden ska vändas!

Den psykiska ohälsan bland barn och ungdomar ökar, så ska vi inte ha det. Allt för många unga som drabbas av psykisk ohälsa får inte hjälp i tid. Barn och föräldrar ska stöttas tidigt, i förebyggande syfte, och de ska få snabb hjälp vid behov.

Vår region har den starkaste ekonomin i landet och vi har råd att investera i våra ungas framtid!

Tidiga insatser för barn och unga

  • Barn och föräldrar ska erbjudas återkommande hälsosamtal i vårdens regi även efter avslutad 5-årskontroll.
  • Sjukvården, skolan, socialtjänsten och föräldrar ska jobba bättre tillsammans med ett tydligt mål: Varje barn och ungdom ska kunna må bra!
  • Alla ungdomar ska veta hur man kommer i kontakt med någon att prata eller chatta med om man behöver det. Hjälpen ska aldrig vara längre bort än ett knapptryck på mobilen.

Ett samhälle är aldrig starkare än dess svagaste länk. Jag vill vara med och påverka så att den som behöver det bäst ska få den vård och hjälp som behövs i rätt tid på rätt plats.

Rösta på mig om du vill ha en politiker som kämpar för att bygga starka barn så vi slipper laga trasiga vuxna. Politik handlar om att få förtroende, jag är glad för ditt!

Mer om Fredrik
För mig är det självklart att varje människa ska ha frihet att välja de vägar i livet man önskar. En frihet som sträcker sig ända till den gräns där den minskar någon annans frihet. För mig är valfrihet och demokrati tillsammans med ett socialt skyddsnät som fångar den som av olika anledningar faller, det samhälle jag vill ha.

Och allt detta förutsätter att det börjar med barnen. Att bygga starka barn är mycket lättare, och bättre, än att laga trasiga vuxna. Det är grunden för mitt politiska engagemang.

Jag är i grunden en person med positiv inställning, men slutar aldrig att se förbättringspotential varken i samhället, vården, politiken eller för den delen i mig själv och mitt politiska arbete. Hungern att faktiskt göra samhället lite bättre för alla, och särskilt de vars röster sällan hörs, är min drivkraft.

Vill du ge mig din röst i höstens val, har du mitt löfte att jag ska göra mitt yttersta för att förvalta förtroendet och göra världen en lite bättre plats att leva i.

Kontaktuppgifter

...