Se alla

Jakob Olofsgård

Riksdagsledamot

Kontaktuppgifter

Övriga uppdrag

Ordförande i Liberalerna i Jönköpings län

Ledamot i miljö- och jordbruksutskottet

Talesperson i landsbygd- och bostadsfrågor

Alla ska få en riktigt bra start i livet

Alla barn ska kunna nå sina drömmar
Min drivkraft är att bekämpa orättvisor och att ge alla en riktigt bra start i livet. Jag vill att alla barn ska ges möjlighet att nå sina drömmar. I Liberalerna så tror vi på varje elev. Alla ska få den hjälp de behöver för att klara skolan och de barn som behöver mer utmaningar för att motiveras ska få det. Skolan ska rusta allihop för framtiden, och ge varje elev det stöd som behövs. I Liberalerna fokuserar vi på kunskapsresultaten. Det är så varje unge kan nå sina framtidsdrömmar.

Tidiga insatser för unga
Den psykiska ohälsan bland unga är ett växande samhällsproblem. Här kan vi göra mycket mer. Därför är det en prioriterad fråga för mig. Större satsningar behövs göras på elevhälsan, förebyggande arbete med att för att stärka unga och förbättra samverkan mellan skolan och vården. Att må bra är en förutsättning för att klara sin skolgång och därför måste unga få hjälp i tid. En hel del har gjorts på detta område men det finns mycket kvar att göra. Håller du med?

Jag hoppas få ditt förtroende att arbeta för en tryggt, fritt, rättvist, öppet och välkomnande samhälle, där varje människas förmåga och potential tas tillvara! Rösta på mig i valet 11/9.

 

21 mars 2022

Kommunernas planmonopol behöver luckras upp

Miljonprogram med endast hyresrätter har visat sig vara en jordmån för segregation och sociala problem. Framtidens bostadsområden behöver vara blandade, med en mångfald av…

Kontaktuppgifter

...