Se alla

Allt börjar med skolan

Skolan och eleven kommer först
Framtiden är drömmar i möjligheternas land. Vi Liberaler sätter alltid skolan först och vi tror på varje elev. Vi drivs av att bekämpa orättvisor och att ge alla en riktigt bra start i livet, en lyckad skolgång är det största skydd vi kan ge barn och unga. En bra utbildning i en skola präglad av trygghet och studiero är avgörande för framtiden.

Skolan fungerar inte fullt ut i dag
I dag upplever var tredje elev att det är stökigt i skolan och att de har dålig arbetsmiljö. Många får inte det stöd eller den stimulans de har behov av. Det är ont om skolmaterial och flera klasser delar ofta på ett fåtal böcker. Under pandemin drabbades de svagaste eleverna hårdast. Kunskapstappet måste kompenseras. Alla ska få den hjälp de behöver för att klara skolan och de som behöver mer utmaningar för att motiveras ska få det. Skolan ska rusta för framtiden. Med rätt verktyg kan varje unge nå sina framtidsdrömmar i möjligheternas kommun.

Vi har identifierat fyra områden som är livsviktiga för att skolan ska fungera, och för att varenda unge ska ges möjligheter att nå sina drömmar (läs mer genom att klicka på respektive länk):

Eleven i fokus – en mall passar inte för alla utan tvärtom behöver varje elev sin egen mall

Tidiga insatser för unga – vi måste satsa stort på elevhälsan och på att stärka barn och unga i förebyggande syfte

Stärk lärarens roll – en bra lärare är den viktigaste byggstenen i en välfungerande skola

Lika möjligheter oavsett bakgrund – förutsättningarna är inte jämlika för eleverna vilket måste ändras

Liberalerna vill:

 

  • Eleven i fokus – en mall passar inte för alla utan tvärtom behöver varje elev sin egen mall
  • Tidiga insatser för unga – vi måste satsa stort på elevhälsan och på att stärka barn och unga i förebyggande syfte
  • Stärk lärarens roll – en bra lärare är den viktigaste byggstenen i en välfungerande skola
  • Lika möjligheter oavsett bakgrund – förutsättningarna är inte jämlika för eleverna vilket måste ändras