Se alla

Eleven i fokus i skolan

Varje människa är unik, med olika erfarenheter och behov. Skolan i dag är ofta uppbyggd så att det är ”samma för alla”, oavsett vem du är. En mall passar inte för alla utan tvärtom behöver varje elev sin egen mall. För att elever ska lyckas i skolan behöver de kunna koncentrera sig på lektionerna och känna sig trygga på rasten. Det ska vara lugn och ro i skolan.

För att eleven ska vara i fokus krävs:

  • Individanpassad undervisning – elevens behov ska vara i fokus. Vad som passar en elev passar inte automatiskt en annan.
  • Särskilda undervisningsgrupper – med god tillgång till specialpedagogisk kompetens. Fler elever ska kunna få det stöd de behöver vilket också innebär mer lugn och ro för övriga klassen.
  • Spetsundervisning – mer stöd och utmaning till högpresterande elever. Skolan måste kunna möta elevernas behov oavsett nivå.
  • Särskilt stöd till klasser som har hög andel elever med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning – elever, lärare och rektorer ska inte behöva konkurrera om stödjande insatser.