Se alla

Försvara friheten

Du ska ha möjligheten att ta dig dit du vill. Oavsett var du kommer ifrån och vilka drömmar du bär på. Liberalerna kräver att individens frihet försvaras. Oavsett om det gäller frågor kring LSS, demokrati eller mänskliga rättigheter.

Alla invånare i Jönköpings län ska ha möjligheten att ta sig dit de vill. Oavsett var de kommer ifrån och vilka drömmar de än bär på. Det är det vi Liberaler menar med att frihet måste försvaras.