Se alla

Försvara friheten

Du ska ha möjligheten att ta dig dit du vill. Oavsett var du kommer ifrån och vilka drömmar du bär på. Liberalerna kräver att individens frihet försvaras. Oavsett om det gäller frågor kring LSS, demokrati eller mänskliga rättigheter.