Se alla

Integration – att ställa krav är att bry sig

Integration är detsamma som inkludering och möten mellan människor. Svenska språket och sysselsättning är nyckeln till frihet och trygghet för de som anländer, samtidigt som hela samhället gynnas.

Alla ska med i möjligheternas land
När integration hanteras på rätt sätt ger invandring en otrolig stor vinst för samhället. Den som kommer till Sverige ska lära sig svenska, sätta sig in i kulturen och traditionerna, följa lagen och komma i arbete så snabbt som möjligt.

Vi måste tro på individens förmåga
Sverige är ett land av möjligheter.  Sverige är också ett land där vikten av allas lika värde predikas, samtidigt som politiken som styr landet inte tror på individens förmåga att göra sig värd och göra rätt för sig.

Liberalerna tror på varje människas möjlighet att lyckas oavsett bakgrund. Att ställa krav på människor är att tro på deras förmåga att skapa en egen, ljusare, framtid. Att ställa krav är att visa omsorg och omtanke, att ställa krav är att bry sig. Det ska inte finnas något utanförskap i möjligheternas land, alla ska inkluderas.

Tillsammans har vi ansvaret
En stor del av ansvaret för integrationen ligger hos den som kommer hit men ansvaret för integrationen ligger också hos dig och mig. En bra integration sker när människor möts, när vi gör det begripligt hur vårt land fungerar, när vi öppnar vägarna in på arbetsmarknaden och när vi är välkomnande. Tillsammans kan vi se till att nyanlända kommer in i samhället.

För att nyanlända så snabbt som möjligt ska komma in i samhället krävs en rad åtgärder, här är några av dem;

Liberalerna vill:

 

  • Alla ska lära sig svenska – utveckla språkpedagogiken på förskolor och skolor.
  • Så funkar det i Sverige – sommarskola för nyanlända, introduktionskurs om svenska samhället.
  • Praktikarbete parallellt med svenskstudier – utöka samarbetet mellan SFI och lokalt näringsliv.
  • Gör nyanlända anställningsbara direkt – validera kunskaper snabbt och effektivisera arbetsmarknadsintroduktionen.
  • Barn behöver se sina föräldrar jobba – fler utrikesfödda kvinnor in på arbetsmarknaden
  • Fler möten mellan nyanlända och svenskar – främja lokala träffpunkter, utöka stödet till föreningar som arrangerar mötesplatser, utveckla utbytet mellan skolor i olika områden samt utökad service och samhällsinformation på lokala bibliotek.