Se alla

Lika möjligheter oavsett bakgrund i skolan

Det finns klyftor i samhället och förutsättningarna är inte jämlika för eleverna i dag. Elevernas studieresultat är starkt kopplade till härkomst, kön, föräldrars utbildningsnivå och socioekonomiska bakgrund. Precis som läraren är också föräldrar, och det som sker på fritiden, viktiga för att barnen ska lyckas i skolan och ta sig vidare i livet.

För att alla elever ska ha lika möjligheter krävs:

  • Ökad samverkan med föräldrar genom kommunikationsinsatser och kurser för att ge föräldrar verktyg att stötta sina barn.
  • Läxhjälp på skolan efter lektionstid för alla som behöver.
  • Inte bara digitalt – Satsa på riktiga skolböcker, det passar inte alla med digitala läromedel och det ska vara en självklarhet att kunna välja.
  • Meningsfull fritid – det lokala föreningslivet ska stöttas för att barn och ungdomar ska hamna i ett sammanhang med meningsfull fritid.