Se alla

Mer för pengarna

Förebyggande hälsoarbete i Region Jönköpings län ska ses som en investering som sparar på samhällets resurser, satsningar ska styras utifrån behov, och medarbetare som använder en vara eller tjänst ska ha inflytande över utformning och funktion.

Varje krona räknas
För att verksamheterna i regionen ska fungera fullt ut krävs en resurseffektiv organisation. Förebyggande hälsoarbete ska ses som en investering som sparar på samhällets resurser, satsningar ska styras utifrån behov, och medarbetare som använder en vara eller tjänst ska ha inflytande över utformning och funktion. Genom smartare val och effektivare upphandling kan våra gemensamma resurser komma till största möjliga nytta.  Vi är smålänningar, varje krona räknas och ska hanteras på rätt sätt. Skattekronan ska ge mesta möjliga utdelning.

Liberalerna vill:

  • Att förebyggande hälsoarbete ses som en investering som sparar på samhällets resurser
  • Att det som köps in ska vara funktionellt och värt sitt pris
  • Att medarbetare som ska använda en vara eller tjänst ska ha inflytande över utformning och funktion
  • Att alla satsningar som görs ska styras utifrån behov
  • Att vården planeras för att vara långsiktigt resurseffektiv och hållbar
  • Att samverkanskraften hos invånare och civilsamhälle kommer till sin fulla rätt