Se alla

Stärk lärarens roll i skolan

Allt börjar med en bra lärare. Unga behöver bra förebilder och trygga vuxna omkring sig. Vi i Liberalerna anser att en bra lärare är den viktigaste byggstenen i en bra skola. Vi behöver fler som vill utbilda sig till lärare och fortsätta arbeta som lärare. Därför måste vi med olika insatser skapa attraktivitet kring läraryrket.

För att stärka lärarens roll krävs:

  • Låt lärare vara lärare – läraren ska använda sina pedagogiska kunskaper. Det ska vara självklart att lärarens tid används till att planera, genomföra och följa upp undervisningen, inte till administration.
  • Bättre arbetsmiljö – läraren ska få tid till att planera för att stärka elevernas kunskapsutveckling och ha stöd av ett starkt elevhälsoteam som arbetar för elevernas psykosociala utveckling
  • Ordning och reda i klassrummet – höga förväntningar på varje elev och stöd till de elever som har behov av extra anpassningar eller är högpresterande
  • Kompetensutveckling på arbetstid – stärk professionen med individuella utbildningsinitiativ och positiv löneutveckling efter genomförd utbildning