Se alla

Tidiga insatser för unga i skolan

Den psykiska ohälsan bland unga är ett växande samhällsproblem. Allt för många som drabbas av psykisk ohälsa får inte hjälp i tid. Att må bra är en förutsättning för att klara sin skolgång. Vi måste satsa stort på elevhälsan, på samverkan och på att stärka barn och unga i förebyggande syfte. Ohälsan även bland de elever som inte stör i skolan måste upptäckas och tas på större allvar.  Det ska vara lätt att få hjälp genom skolan, ingen ska lämnas utanför.

För att unga ska få hjälp i tid krävs:

  • Fokus på elevhälsan – utökade resurser till elevhälsoteamet. Oavsett vilken skola i kommunen eleven går på ska elevhälsan möta behovet fullt ut.
  • Ungt ambassadörskap – Vi måste prata om hur vanligt det är med psykisk ohälsa och att det är okej att be om hjälp.
  • Rörelse på skolschemat – lärarledd daglig rörelse ger bättre fysiskt och psykiskt mående.
  • Samordna resurserna – skola, socialtjänst och vård ska arbeta mer aktivt tillsammans med förebyggande, uppsökande och stödjande arbete.