Se alla

Trygg förlossningsvård utifrån behov

Förlossningsvård och reproduktiv hälsa är en livsviktig del av livet. Varje födande kvinna med partner har rätt till en trygg och säker graviditet och förlossning.

Från livets början
Förlossningsvård och reproduktiv hälsa är en del av livet, som man kommer i kontakt med när ett liv börjar. Det är i första hand inte sjukvård utan friskvård, eller ”livsvård”. Utan den här typen av vård skulle vi inte ha något liv alls. Varje födande kvinna med partner har rätt till en trygg och säker graviditet och förlossning.

Stress och potentiella skador
Under samma pass kan en barnmorska ha flera aktiva födslar vilket kan skapa stress och otrygghet. Alltför många kvinnor drabbas av skador i samband med förlossning. Brist på efterkontroller gör att problem lämnas därhän och kan gå ut över samliv och hälsa. Möjligheten till eget rum på BB för den som önskar varierar beroende på vilket sjukhus förlossningen sker, det kan vara så mycket som fyra nyförlösta mammor i samma rum. Så här kan vi inte ha det, vi måste kunna bättre än så.

”Min barnmorska” för mesta möjliga stöd och trygghet
Du som är blivande och nybliven förälder ska känna att du får mesta möjliga stöd och valfrihet. Liberalerna vill att den som vill ska erbjudas vårdformen ”min barnmorska” med samma barnmorsketeam under graviditet, förlossning och eftervård i hemmet. Vi vill också att det ska vara med två barnmorskor i slutet på förlossningen för att hindra bristningar och skador.

Eget rum på BB
Vi vill att det ska finnas möjlighet till eget rum på BB för den som vill, och efterkontrollen ska utvecklas och ske vid flera tillfällen, för att fånga upp depressioner, samlivsproblem, bristningar och skador. En viktig del i den här livsviktiga vården är en barnmorska som trivs i sin arbetsmiljö och har möjlighet att utvecklas i sin yrkesroll.

Liberalerna vill:

  • Att det ska finnas möjlighet till vårdformen ”min barnmorska”– samma barnmorsketeam under graviditet, förlossning och eftervård i hemmet.
  • Att det ska finnas med två barnmorskor i slutet på förlossningen för att hindra skador och återkommande problematik
  • Att det ska finnas möjlighet till eget rum på BB oavsett på vilket sjukhus i länet förlossningen sker
  • Att efterkontroll ska utvecklas och ske vid flera tillfällen, för att fånga upp depressioner, samlivsproblem, bristningar och skador
  • Att alla som föder ska ha en barnmorska som trivs i sin arbetsmiljö med möjlighet att utvecklas i sin yrkesroll