Se alla

Varför är vården inte jämställd?

Ojämställdheten påverkar de flesta delar av samhället, vården är inget undantag. Underbeforskning och tabun kring kvinnokroppen får emellanåt katastrofala konsekvenser. Vi accepterar inte att människors liv och hälsa äventyras av ojämställd vård.

Kvinnorna tar den största smällen
Den ojämställda vården får konsekvenser för både män och kvinnor, men såsom det ofta är när brist på jämställdhet råder är det kvinnorna som tar den största smällen. Medicinsk forskning på kvinnor har varit eftersatt under väldigt lång tid. Det har bland annat resulterat i att gemene person såväl som vårdpersonal har svårare att känna igen en kvinnas hjärtattack, att vi vet mycket mindre om kvinnors ADHD och ADD och att många sjukdomar och syndrom som drabbar kvinnor förblir odiagnostiserade.

Värktablett istället för hjälp
Normalt tar det fem till sju år att diagnostiseras med endometrios, en sjukdom som drabbar 200 000 kvinnor i Sverige. Oförståelsen för kvinnors kroppar och symtom leder till att kvinnor som söker sig till vården med medicinska tillstånd riskerar att bli hemskickade med en värktablett.

Kan gå åratal utan rätt hjälp
Nedprioriteringen av kvinnors hälsa leder till att kvinnor går åratal, om inte hela livet, med fel eller ingen hjälp för förlossningsskador, inkontinens, fibromyalgi, lipödem, med mera. Det leder också till att en kvinna med hjärtinfarkt löper betydligt högre risk att dö än en man. Lösningarna som måste till är flera. I huvudsak måste kvinnors hälsa prioriteras, beforskas och resurssättas.

Vi vill mer!

Liberalerna vill förbättra arbetsvillkoren i vården – kvinnors reproduktiva hälsa genom hela livet får lida av den barnmorskebrist som nu råder.

Vi vill också tillsätta medel för att öka kunskapen om skillnaden mellan män och kvinnors sjukdomsbilder och underbeforskade tillstånd.

Vårdstatistik måste vara könsuppdelad för att kunna ligga till grund för analys. Det måste bli en självklarhet att kvinnors hälsa prioriteras lika högt som mäns, svårare än så är det inte.

Vi ger oss inte förrän det inte finns en enda omotiverad skillnad mellan mäns och kvinnors hälsa och vård!