Se alla

Allting hänger i hop – alla kan bidra till att korta tiderna på akuten

Måndag 13 juni 2022

Svar till Moa J Insändare i JP 11/6 – Alla kan bidra till att korta väntetiderna på akuten.

Harald 94 år fick vänta åtta timmar på akuten. Det är inte en värdig vård. Harald borde istället direkt via ett snabbspår kommit till en geriatrisk vårdavdelning. Allting hänger ihop. Det som sker, eller inte sker på vårdcentralen, påverkar belastningen på akutmottagningen, samtidigt som tillgängligheten av vårdplatser på avdelning avgör hur lång väntetiden blir för patienten på akuten.

Tack Moa för att du delar med dig av dina erfarenheter och tankar om akutvården. Precis som du anser vi att tidiga insatser ger ökad kvalitet och effektivitet inom vården. Siffran 22 patienter per dygn på akuten som istället borde ringt 1177 eller sökt hjälp på vårdcentralen är hissnande hög och måste sänkas.

Fler allmänspecialister behövs
För att nå dit vill vi att fler allmänspecialister (läkare som arbetar på vårdcentralen) utbildas och rekryteras. Om var och en av oss kan ha en fast läkare vi känner igen och som känner oss, kan fler vårdbehov mötas förebyggande. Vi patienter kan lära oss hur vi bäst underlättar för vården om vi känner att vi får den vård och trygghet vi behöver av vården. Vet vi att vi säkert kommer få kontakt med vår egen fasta läkare när behov uppstår minskar behovet att söka vård någon annan stans.

Äldre väntar längst av alla på akutmottagningen.
Ju äldre någon är, desto högre risk att drabbas av sjukdomar som till exempel hjärtsvikt, stroke eller frakturer efter fall. Äldre ska inte behöva vänta länge på akuten, om det krävs sjukhusvård ska det finnas en ”gräddfil” direkt in på sjukhuset i ett snabbspår.

Akuta inläggningar ska förebyggas.
Liberalerna vill inrätta en äldremottagning på varje vårdcentral som kan fånga äldres, ofta komplexa vårdbehov. Välordnat och sammanhållet arbete för patientens hälsa resulterar i färre akuta inläggningar. När akutvård ändå krävs ska det finnas ett snabbspår för äldre till vårdavdelning. Det ska kunna vara en geriatrisk avdelning med vårdpersonal som är specialiserade på akuta och kroniska sjukdomar som uppstår till följd av åldrande.

Med äldremottagningar på alla vårdcentraler och god läkartillgång på särskilda boenden samt geriatriska vårdavdelningar kan vi minska belastningen på akuten. Allting hänger ihop.

Jimmy Ekström, regionråd Liberalerna

Angela Hafström, sjukvårdspolitiker Liberalerna