Se alla

Kategori: Debattartikel

8 mars 2022

Alla har rätt till samma goda vård

Du har rätt till samma tillgång till god vård, behandling och omsorg oavsett om du är kvinna eller man. Den här veckan uppmärksammar vi…

5 januari 2022

Förslag om strandskydd löser inte problemen

Centerns och Miljöpartiets kompromiss om strandskyddet lämnar mycket övrigt att önska. Den löser inga problem i den nuvarande lagstiftningen men skapar i stället nya,…

13 oktober 2021

Vaccinkrav kan rädda liv

Återigen smittas människor av covid-19 på äldreboenden. Socialstyrelsen och Folkhälsomyndigheten slår nu fast att smittan som åter tagit fart på äldreboenden sprids via ovaccinerad…

1 oktober 2021

Det måste bli ett slut på storstadsfokuset

Den som lever och verkar i gles- och landsbygd möter idag orimliga och onödiga hinder. Avstånden till samhällsservice är långa och regelverken är utformade…

11 maj 2021

Ny stödlinje vid psykisk ohälsa

Till en redan karg verklighet kom Coronaviruset, ensamhetens och orons pandemi. Den gjorde det ännu viktigare att Sverige behöver en ny nationell stödlinje för…

10 december 2019

Vi måste se de anhöriga

Familjer ser olika ut, men behöver alla stöd när livet går sönder. Anhöriga är nyckelpersoner för sköra människor. Samtidigt tärs de ofta av sin…