Se alla

Det måste bli ett slut på storstadsfokuset

Fredag 1 oktober 2021

Den som lever och verkar i gles- och landsbygd möter idag orimliga och onödiga hinder. Avstånden till samhällsservice är långa och regelverken är utformade utifrån storstadsinvånarnas behov. Den rödgröna regeringens storstadsfokus måste få ett slut, skriver Nyamko Sabuni och Jakob Olofsgård (L).

Sverige utanför de stora städerna spelar en avgörande roll för Sveriges framtid. Så har det alltid varit. Den nybyggaranda, företagsamhet och framtidsoptimism som finns i lands- och glesbygd har varit, och är, viktig för Sverige. Men det finns stora utmaningar. Delar av landet får inte den politiska uppmärksamhet de förtjänar. Detta vill Liberalerna åtgärda.

Åratal av uteblivna satsningar

Det handlar om år uteblivna satsningar som lett till brister i grundläggande välfärdsservice och infrastruktur på landsbygden. Att unga känner sig tvingade att lämna för studier och jobb. Att blivande föräldrar måste färdas 30 mil enkel väg för en säker förlossning. Att polisen inte alltid kommer när man ringer och företagare som möter regleringar, elbrist och skatter.

Att regeringen nu väljer att skjuta till mer pengar till landsbygden är bra, men satsningarna tar inte sikte på de verkliga problemen och reder inte ensamt upp vad samma regering ställt till med. Vägen framåt är att ge människor bättre möjligheter att fritt forma sina liv. Det måste bli enklare att utbilda sig, jobba och driva företag oavsett var i landet man bor.

Regeringens valhänta energipolitik håller på att släcka Sverige

Liberalernas politik utgår från individens ambition, förmågor och drömmar. Vi menar att människor bäst själva förstår hur de vill leva sina liv. Landsbygden behöver mer liberal och borgerlig politik. Förutsättningarna för livet på landsbygden kommer alltid att vara väsensskilda från förutsättningarna i en stor stad. Politikens roll är att underlätta och förbättra människors liv oavsett var de bor.

Därför vill Liberalerna:

Förstatliga skolan

Det ska inte vara turen att födas i rätt kommun som ska avgöra hur bra det går för en elev. Unga människor på landsbygden upplever i dag samma slags utanförskap som unga i förorterna, att andra ser ner på din ort eller saknar samma möjligheter som unga har i stan och tvingas flytta, trots att man inte alltid vill. Därför vill Liberalerna förstatliga skolan för ökad likvärdighet och kvalitet i skolor över hela landet.

Skapa en närmare och mer personlig poliskår

Bristande trygghet drabbar hela landet. Det behövs en kraftsamling och det behövs fler poliser på landsbygden. På sikt vill Liberalerna att Sverige ska nå det europeiska snittet för polistäthet och förstärkningen måste komma hela landet till del. Det är viktigt att prioritera såväl fler områdespoliser som polisaspiranternas lokalkännedom.

En energipolitik för hela Sverige

Regeringens valhänta energipolitik håller på att släcka Sverige. Elöverskott i norr och elbrist i söder ställer redan till med stora problem för företag och invånare utanför städerna. När regeringen nu avvecklar kärnkraften verkar man inte tänkt på konsekvenserna. Liberalerna vill se en mix av energikällor som vattenkraft, kärnkraft och förnybart. Vi vill också möjliggöra småskalig energiproduktion på landsbygden som bidrar till en grön återstart av Sverige.

Med liberal politik ändrar vi dåligt anpassade regler och organiserar samhällsservicen så att den fungerar i hela landet. Liberal politik gör det lättare för människor att leva de liv de önskar och förverkliga sina drömmar.

 

Av Nyamko Sabuni (L)

Partiledare

Jakob Olofsgård (L)

Landsbygdspolitisk talesperson