Se alla

Ny stödlinje vid psykisk ohälsa

Tisdag 11 maj 2021

Till en redan karg verklighet kom Coronaviruset, ensamhetens och orons pandemi. Den gjorde det ännu viktigare att Sverige behöver en ny nationell stödlinje för psykisk ohälsa. Det skriver liberalerna Lina Nordquist, Jimmy Ekström och Angela Hafström i en debattartikel.

De av oss som mår så dåligt att de riskerar att skada sig själva allvarligt ska inte tvingas klara detta ensamma. Den som ser en älskad vän eller anhörig lida ska heller inte lämnas ensam med hela bördan. Många hundratusen samtal efter hjälp mot självmordstankar och psykisk ohälsa rings varje år i Sverige, men idag kan alldeles för få av dem besvaras. Vårt land kan bättre.

Därför har Liberalerna tillsammans med regeringen och Centerpartiet kommit överens om att det ska inrättas en ny nationell stödlinje dit människor kan ringa för att få stöd med psykisk ohälsa och självmordstankar. Stödlinjen är till för de som själva drabbats, men också för anhöriga och närstående. Folkhälsomyndigheten har nu fått i uppdrag att förbereda för de tekniska lösningar som behövs och för rekrytering av kunnig personal, så att stödlinjen kan öppnas nästa sommar.

Den nya nationella stödlinjen kommer att ha fokus på vuxna, eftersom BRIS redan har en fin verksamhet dit barn kan vända sig, som täcker behovet av motsvarande stöd för barn och unga. För vuxna ska stödet riktas brett: nästan var femte svensk vårdar, hjälper eller stödjer regelbundet en närstående som är långvarigt fysiskt eller psykiskt sjuk. Långt fler finns i närheten och ser, men blir inte själva sedda. Detta kan tynga och tära att inte ha någon att anförtro sig åt. Linjen ska därför rikta sig både till de vuxna som själva mår dåligt psykiskt eller har självmordstankar och till deras anhöriga och närstående.

Det är ett självklart mål för oss liberaler är att människor ska få lika god hjälp med sin psykiska ohälsa som för sin fysiska. Varje människa som behöver stöd måste få hjälp innan det är för sent, var i landet hon än bor, hur sjukdomen är tar sig uttryck och när i livet hon än drabbas. Detta är ett gemensamt ansvar och vi behöver skapa lösningarna tillsammans. Därför satsar vi med glädje och hoppfullhet på denna stödlinje. Den kommer inte att öppna slussarna en dag för tidigt.

 

Lina Nordquist, Sjukvårdspolitisk talesperson (L)

Jimmy Ekström, Regionråd (L)

Angela Hafström, sjukvårdspolitiker i Region Jönköpings län (L)