Se alla

Ställ krav på vaccinerad personal även i kommuner

Onsdag 2 februari 2022

Virus tar inte hänsyn till om vården drivs av en region eller kommun. Regionliberalerna Jimmy Ekström, Fredrik Sveningson och Angela Hafström skriver i en debattartikel om diskussion kring krav på vaccination för alla personalgrupper som arbetar med äldre och riskgrupper, oavsett om arbetsplatsen är region eller kommun.

Liberalerna i Region Jönköpings län välkomnar att fler partier nu ansluter sig till tanken om krav på vaccination i den regionalt drivna vården. Det är dock viktigt att debatten om vaccinkrav inte begränsas till regionens hälso- och sjukvård utan även innefattar kommunal verksamhet.

Som bekant tar viruset inte hänsyn till om vården drivs av en region eller kommun utan finns överallt. Därför är krav på att minska risken för smitta gentemot äldre eller andra riskgrupper relevant i båda fallen.

I de nationella rekommendationerna från Folkhälsomyndigheten är det mycket tydligt att ovaccinerade ska undvika nära kontakter med äldre och mer smittkänsliga personer. Om vi utifrån det förbiser att ställa vaccinationskrav i exempelvis hemtjänst och särskilda boenden sviker vi stora invånargrupper. Det här är medmänniskor som är beroende av vårdinsatser i sina hem och sin vardag.

Låt oss nu inte göra om tidigare misstag.

Pandemin har redan satt fokus på bristande prioritering av äldres vård och kritiken vid utvärdering har varit svidande. Låt oss nu inte göra om tidigare misstag utan på allvar stå upp för att vården ska vara så trygg som möjligt även för äldre eller sköra personer. Region och kommuner bör tillsammans hitta en linje för att gå fram med skärpta krav på vaccination i relevanta verksamheter.

Vaccination inom vårdverksamheter är ett naturligt steg att ta.

Efter att Liberalerna som första parti lyft frågan har krav på vaccination sedan en tid ställts i mer infektionskänsliga verksamheter i den regionala vården, vilket är ett mycket klokt steg. Det är bra om vi nu från politiskt håll uttalar en positiv förväntan på att vården går vidare med ytterligare åtgärder i takt med att vi får ökad kunskap om vaccinets betydelse för smittbegränsningen. Vaccination inom vårdverksamheter är ett naturligt steg att ta. Det inbegriper rimligen hela hälso- och sjukvården.

Rädslan för att medarbetare hellre avstår att arbeta i vård- och omsorgsverksamheter än att låta vaccinera sig kan inte vara ett hinder för att ta denna debatt. Tvärtom är det viktigt att stå upp för betydelsen av vaccination så att fler känner sig trygga med att låta vaccinera sig, och att verksamheterna därmed blir så trygga som möjligt för de personer som är beroende av vård och omsorgsinsatser i sin vardag.

Jimmy Ekström (L)

Regionråd och toppkandidat Höglandet

Angela Hafström (L)

Regional toppkandidat Jönköping

Fredrik Sveningson (L)

Regional toppkandidat GGVV