Se alla

Freda sjukvården från hot och våld

Lördag 30 november 2019

Debattartikel om hot och våld i vården.

Hot och våld mot sjukvårdens medarbetare har blivit ett stort bekymmer på sjukhus och vårdinrättningar runt om i landet. Det är oacceptabelt att de som arbetar för att vårda och rädda andras liv inte har en trygg och säker arbetsmiljö, samt att de själva utsätts för hot mot sin hälsa under sitt arbete.

Det har i takt med samhällsutvecklingen i övrigt skett en attitydförändring där sjukhusen slutat vara en fredad plats och där respekten för vårdens medarbetare sjunkit. Tänk dig att du valt att utbilda dig ett antal år för att hjälpa, vårda och rädda liv. Ditt fokus är att vårda och hjälpa. Och så möts du av stök och bråk, hotfulla kränkningar eller kanske till och med spott och slag. Tyvärr har vi de senaste åren sett en tydlig eskalering av just sådana situationer vid våra sjukhus och vårdinrättningar. En skrämmande upptrappning av hotfulla och våldsamma incidenter. Nu krävs snarast att tydliga åtgärder och krafttag vidtas som tryggar miljön, både för hälso- och sjukvårdens medarbetare och för dess patienter.

Föreslagen ny lagstiftning som syftar till öka straffsatserna vid brott mot blåljuspersonal är bra. Det är en behövlig och tydlig markering mot våld och hot mot ambulans, polis och räddningstjänst. Dock bör även sjukhusens och vårdinrättningars medarbetare inkluderas, vilket vore ett viktigt steg mot en tryggare sjukhusmiljö. Liberalerna har också föreslagit en lagstiftning som gör det enklare för sjukhus att montera metalldetektorer för att hitta vapen, så att anställda, patienter och anhöriga skyddas.

Att komma till rätta med det stora mörkertalet som upplevt sig hotade och utsatta under sitt arbetspass är också oerhört viktigt, därför måste sjukvårdens ledarskap löpande framhålla vikten av att varje enskild incident som inbegripit minsta inslag av hot eller våld alltid rapporteras så förebyggande åtgärder kan sättas in före, och inte efter, något allvarligt inträffar. Välutbyggda incidentrapporteringssystem med snabb uppföljning måste säkerställas.

Liberalerna har även i tidigare skuggbudget anslagit ekonomiskt utrymme för att kunna anställa fler ordningsvakter till särskilt utsatta områden i samhället. Våra sjukhus är en given plats där ordningsvakter kan bidra till förbättrat upprätthållande av ordningen och tryggheten.

Den eskalerande situationen på sjukhus och vårdinrättningar måste bekämpas och förebyggas. Låt oss ta tillbaka sjukhusmiljön som den trygga plats som den ska vara!

 

Jimmy Ekström (L) 

Regionråd Jönköping

 

Alexander Höglund (L) 

Regionråd Östergötland

 

Pierre Edström (L) 

Regionråd Kalmar

 

Lina Nordquist (L) 

Sjukvårdspolitisk talesperson