Se alla

Rösta för ett mindre efterklokt Sverige

Fredag 19 augusti 2022

Det går undan i svensk politik. Gamla sanningar kullkastas och tidigare ställningstaganden byts mot nya. Sverige förändras, och det snabbt. Med Liberalerna kan väljarna  rösta rätt från början, istället för på politiker som är efterkloka senare.

I allt från Natofrågan till kriminal-, energi- och integrationspolitiken tvingas nu riksdagen yrvaket  att ta tag i frågor och problem som allt för länge har ignorerats eller tonats ner. Mycket är plötsligt ”oacceptabelt”, lika mycket har varit ”svårt att förutse”, för att inte tala om alla de frågor där  ansvariga politiker säger sig ha ”varit naiva”.

Omläggningen från flum till kunskap i skolan har tappat fart för att gå i fel riktning igen. De  politiker som vill sänka eller ta bort förväntningarna på Sveriges elever väljer de enkla  svaren. För Sveriges bästa ska vi istället höja kunskapsambitionerna och göra mer för att skapa lugn  och studiero.

De senaste åtta årens utveckling är dyster. Sverige har letts av en regering som, istället för att  målmedvetet ha styrt, motvilligt har släpats in i framtiden. En regering som gång på gång har  överraskats av verkligheten och som suttit så hårt fast i gamla hjulspår att svängarna har blivit tröga  när vägval har behövts.

Sverige förtjänar bättre. Sverige förtjänar en regering som klarar av att se vad som väntar runt  hörnet. En regering som klarar av att forma en hållbar politik i allt från försvarsfrågor till energi och migrationspolitik. Det är hög tid för framsynthet och långsiktighet. Det är hög tid för ett mindre  efterklokt Sverige.