Se alla

”Alltför ofta ställs svaga grupper mot varandra”

Torsdag 9 juni 2022

– Grundproblemet är ett för lite bostadsbyggande. Vi har länge varnat för bristen på byggbar mark. Det handlar också om byggregler som är för krångliga och planprocesser som tar för lång tid. Det gör att det kostar för mycket pengar och det byggs bara på de allra dyraste platserna, där man får hög avkastning. I slutändan kommer det att drabba de resurssvaga hushållen att det byggs för lite.

Läs intervjun med vår riksdagsledamot Jakob Olofsgård om behovsbostäder, bostadsbyggande och bostadspolitik i Fastighetstidningen.