Se alla

Tryggare hemtjänst för årsrika

Torsdag 10 februari 2022

Fast omsorgskontakt för våra äldre! Vi skulle aldrig acceptera att våra barn hade 16 olika lärare under två veckor. Men så är det inom hemtjänsten i olika delar av landet. Det här accepterar inte Liberalerna. Vår Barbro Westerholm ledde en statlig utredning som presenterade hur vi kan få en hemtjänst som är tryggare och säkrare för alla årsrika och deras anhöriga.

Förslaget innebar att äldre som har hemtjänst ska få en tryggare tillvaro präglad av kontinuitet och individanpassad omsorg. Mot bakgrund av dagens hemtjänstlandskap, med allt fler omsorgstagare med komplexa och omfattande behov föreslog Barbro Westerholm också att en fast omsorgskontakt ska ha yrkestiteln undersköterska.

Tack vare utredningen blir det nu verklighet;

I socialtjänstlagen införs ett krav om att äldre med hemtjänst ska erbjudas en fast omsorgskontakt.

Den fasta omsorgskontakten ska ha yrkestiteln undersköterska.

Kravet på att erbjuda en fast omsorgskontakt föreslås träda i kraft den 1 juli 2022.