Se alla

Sköta vårdkontakter

Att som äldre och sjuk möta vården kräver ofta att någon för den sjukes talan, för att beskriva sjukdomsbilden och för att förstå och ta in vårdens information. Du ska inte behöva vara beroende av anhöriga för att sköta dina vårdkontakter.

Du ska inte behöva vara beroende av anhöriga
Det är alltid svårt att vara sjuk, och hålla koll på vårdkontakter och vem du ska prata med om vad. I tider av digitala sjukvårds-appar, knappval på telefonen och bank-id kan det vara ännu svårare, för att du helt enkelt inte är van. Det kanske heller inte alltid känns bra att be dina barn eller barnbarn om hjälp att sköta om dig, när det är du som är van att sköta om dom och dig själv. Du är ju vuxen. Du som är äldre och sjuk ska inte behöva vara beroende av anhöriga för att sköta dina vårdkontakter.

äldremottagningen får du den hjälp du behöver och du ska kunna ringa till dem på direkttelefon utan knappval.

Stödpersoner i vården
Att som äldre och sjuk möta vården kräver ofta att någon anhörig eller vän för den sjukes talan, för att beskriva sjukdomsbilden och för att förstå och ta in vårdens information. Alla äldre har inte någon som kan föra deras talan. Vi Liberaler vill införa stödpersoner i vården, i form av volontärer, som vid behov kan hjälpa den äldre att föra deras talan, förstå olika behandlingar, och få den hjälp de har rätt till.