Se alla

Värdig vård för äldre

Varje individ är en unik person. Den som är årsrik har levt ett långt liv och har rätt till anpassad vård efter sina unika behov. Det är inte värdigt att våra äldre får vänta länge på akuten, eller träffa en läkare på vårdcentralen som inte känner dem. Vår region har den starkaste ekonomin i landet och vi har råd att investera i våra äldres hälsa hela livet!

Vi ska möta behovet hos dig som är äldre
Kunskap kring äldres sjukdomar (geriatrik) och behandlingsmetoder behöver förstärkas och utvecklas. Då kan vi förebygga sjukdom, ta hand om dig bättre och lättare möta ditt sjukvårdsbehov. Du ska ha en sammanhållen vårdkedja mellan hem, vårdcentral och sjukhus. Du är förtjänt av en värdig vård.

Läkarbesök i hemmet och äldrevårdsmottagning där personalen känner dig
Vi Liberaler vill bland att du som är äldre ska kunna erbjudas läkarbesök i hemmet när du har behov, inte ska behöva vänta på akuten utan erbjudas snabbspår direkt upp till avdelning och kunna erbjudas plats på en geriatrisk avdelning med geriatriska specialister. Vi vill att du ska kunna gå till en äldrevårdsmottagning på vårdcentralen där du får ett personligt bemötande, att du får träffa samma läkare vid varje besök och möjlighet att få en vård som är anpassad utifrån ditt liv och dina behov.

Du ska också erbjudas regelbunden läkemedelsgenomgång för att säkra rätt medicinering och du ska inte behöva vara beroende av dina anhöriga för att sköta dina vårdkontakter.

Liberalerna vill:

  • Att du inte ska behöva vänta på akuten utan erbjudas snabbspår till avdelning
  • Att du ska kunna gå till en äldremottagning på vårdcentralen och få ett personligt bemötande
  • Att du ska få träffa samma läkare vid varje vårdbesök = fast läkarkontakt
  • Att du ska kunna erbjudas läkarbesök i hemmet om så önskas
  • Att du ska erbjudas regelbunden läkemedels- genomgång för att säkra rätt medicinering
  • Att du ska kunna erbjudas plats på en geriatrisk avdelning med geriatriska specialister
  • Att du inte ska vara beroende av anhöriga för att sköta vårdkontakterna

De anhöriga ska inte slitas ut

Omkring 1,3 miljoner personer i Sverige ger idag vård åt en anhörig. Oftast frivilligt och med glädje. Men regelverket måste vara anpassat för dessa människor. Vi måste utveckla anhörigstödet, och ge rätt till tjänstledighet och deltid på jobbet. Det måste finnas en bättre tillgång till närståendepenning från försäkringskassan.