Se alla

Värdig vård för äldre

Varje individ är en unik person. Du ska kunna välja vård genom hela livet. När vi är årsrika är det än mer viktigt att vi får vara de individer som livet har skapat oss att vara. Kunskap kring geriatrik och behandlingsmetoder behöver förstärkas, och vården utvecklas, för att bättre förebygga sjukdom och möta sjukvårdsbehov hos dig som är äldre.

Andelen äldre ökar i Sverige. Med stigande ålder följer vissa sjukdomar och äldre tvingas ofta leva med flera sjukdomstillstånd samtidigt. Kunskapen om åldrandets sjukdomar (geriatrik) och behandlingsmetoder behöver förstärkas, och vården utvecklas för att bättre förebygga sjukdom och möta sjukvårdsbehov hos äldre personer. Det ska aldrig vara för sent för vård så länge den enskilda människan ser ett eget behov av den för att kunna leva sin vardag. Det ska vara en självklarhet att man ska få ”Leva livet – Hela livet”. Ansvaret för äldrevården mellan kommuner och regioner måste vara tydlig och samverkan god.

För oss Liberaler i Jönköpings län är det viktigt att våra äldre känner att de upplever en värdig vård.

 

Liberalerna vill:

Att läkarmedverkan vid särskilda boenden för äldre förstärks.

Att det förebyggande arbetet förstärks i syfte att minska såväl fysisk som psykisk ohälsa i alla åldrar.

Att mammografi erbjuds även för kvinnor över 74 års ålder.

Att läkemedelsgenomgång erbjuds regelbundet med alla äldre patienter. Även anhöriga eller annan närstående erbjuds att delta.

Att verksamheter i högre grad nyttjar apotekare med särskild kompetens kring äldres behov för att förbättra medicinering till äldre.

Att hälsosamtal erbjuds regelbundet från 75 års ålder.

Att det finns ett snabbspår vid akut inläggning där äldre inte behöver vänta på akutmottagningen.

 

De anhöriga ska inte slitas ut

Omkring 1,3 miljoner personer i Sverige ger idag vård åt en anhörig. Oftast frivilligt och med glädje. Men regelverket måste vara anpassat för dessa människor. Vi måste utveckla anhörigstödet, och ge rätt till tjänstledighet och deltid på jobbet. Det måste finnas en bättre tillgång till närståendepenning från försäkringskassan.