Se alla

Ingen ska behöva dö ensam – specialiserad palliativ vård

Till sista andetaget
Varje människa i livets slutskede har rätt till ett tryggt och värdigt slut. Den vård som kan ske i samband med att ett liv tar slut kallas palliativ vård. Den vanligaste formen av palliativ vård är den som sker i kommunens regi, allmänpalliativ vård. Utöver det finns det de som behöver en mer omfattande palliativ vård. Det här kallas specialiserad palliativ vård och den ansvarar regionen för.

En rättighetsfråga för alla
Liberalerna anser att specialiserad palliativ vård är en demokrati- och rättighetsfråga. Vi anser att alla som i livets slutskede är i behov av palliativ vård, gammal som ung, ska ha en större valfrihet att tillsammans med sina närstående, påverka och välja hur vården ska se ut, oavsett i vilken del av länet de bor.

Mesta möjliga stöd och valfrihet med gästhem
Vård vid livets slut är en stor påfrestning inte bara för den som är sjuk utan även för närstående. Det är viktigt med olika palliativa vårdformer för att möta de behov som finns, och Liberalerna vill att Region Jönköpings län tar initiativ till att bygga en organisation med gästhem i varje länsdel.

Ekhagens gästhem bör vara modell
Den palliativa vården i länet är inte jämlik då den erbjuds på olika sätt i olika kommuner. Det senaste året har den specialiserade palliativa vården i länet varit på mångas läppar och debatterats kraftfullt i media. Det är tydligt att Ekhagens Gästhem i Jönköping är en bra förebild för hur specialiserad palliativ vård kan erbjudas, och bör vara modell för hur regionen utvecklar sitt arbete framåt i övriga länsdelar.

Ingen ska behöva dö ensam
Vi vill inrätta volontärer vid sidan av vårdens medarbetare som medmänskligt stöd, för de som inte har någon anhörig eller vän med sig i livets slutskede.

 

Liberalerna vill:

  • Att det ska finnas större valfrihet i livets slutskede – regionen ska inrätta palliativa gästhem i varje länsdel
  • Att ingen ska behöva dö ensam – inrätta volontärer vid sidan av vårdens medarbetare som medmänskligt stöd
  • Att anhöriga till den som är i livets slutskede känner att de får allt det stöd de behöver i den svåra tiden.