Se alla

En friskare framtid i Jönköpings län

Rätt vård i tid. Vi vill att du som bor Jönköpings får hjälp och stöd utifrån ditt behov. Förebyggande insatser och sammanhållen vård sparar på samhällets resurser. Det skapar nya möjligheter = en friskare framtid.

Tidiga insatser för unga
Vi vill i tidig ålder förebygga barn och ungas psykiska ohälsa genom olika insatser så som att barn och föräldrar ska erbjudas återkommande hälsosamtal i vårdens regi och ett utökad uppdrag till ungdomsmottagningen.

Läs om våra förslag kring tidiga insatser för unga.

Värdig vård för äldre
Vi vill att den som är äldre ska kunna träffa samma läkare varje gång på en särskild äldremottagning, erbjudas läkarbesök i hemmet och slippa vänta på akuten med hjälp av ett snabbspår.

Läs om våra förslag kring värdig vård för äldre.

Det är kvinnornas tur!
Vi vill att kvinnosjukdomar ska ges samma prioritet och resurser som andra sjukdomar, att kvinnor över 75 screenas för bröstcancer och att blivande mammor med partner erbjuds vårdformen ”min barnmorska”. Läs om våra förslag:

Det är kvinnornas tur.
Trygg förlossningsvård utifrån behov.

Ingen ska behöva dö ensam
Vi vill inrätta volontärer som medmänskligt stöd för de som inte har någon anhörig eller vän med sig i livets slutskede och vill att varje länsdel ska ha ett gästhem för specialiserad palliativ vård.

Läs om våra förslag kring att ingen ska behöva dö ensam.

Mer för pengarna
Vi är smålänningar, varje krona ska hanteras på rätt sätt. Vi vill att förebyggande hälsoarbete ses som en investering som sparar på samhällets resurser och att satsningar ska styras utifrån behov. På så sätt ger din skattekrona högre utdelning.

Läs om våra förslag kring mer för pengarna.