Se alla

Det är kvinnornas tur!

Vården ska vara jämställd, men det råder ojämställdhet. Sjukdomar och syndrom som främst drabbar kvinnor ges i vissa fall lägre prioritet och resurser . Så här kan vi inte ha det, kvaliteten på vården ska inte variera utifrån kön.

Kvinnors hälsa hela livet
Kvinnors hälsa spänner över hela livet och innefattas av bland annat gynekologi, screening av bröstcancer, depression och stress samt mödra – och förlossningsvård.

Det ska inte spela någon roll vilket kön du har
Sjukvården är inte jämställd. Sjukdomar och syndrom som främst drabbar kvinnor ges i vissa fall lägre prioritet och resurser. Kvinnor får vänta längre på akuten än män. Kunskap om kvinnosjukdomar saknas till stor del och mycket av forskningen som sker görs på män. Kvinnor kan ha besvär tiotals år innan en diagnos ställs, och upplever att de får kämpa för bli tagna på allvar. Kvinnor över 75 screenas inte för bröstcancer. Könsuppdelad statistik finns men analyseras i låg grad och följs inte upp. Du som kvinna har rätt till samma möjligheter som en man.

Kvinnosjukdomar ska tas på allvar
Liberalerna har som mål att vården ska vara jämställd och det här arbetar vi aktivt för. Sjukdomar och syndrom som främst drabbar kvinnor ska ges samma prioritet och resurser som andra sjukdomar. Som kvinna ska du inte behöva vänta längre än en man när du mår dåligt och behöver hjälp, oavsett om du söker vård på akuten, eller behöver få en diagnos.

Kunskap, forskning och medvetenhet om kvinnors sjukdomar måste bli bättre
Gynekologer ska få fortbildning i dolda kvinnosjukdomar för att få bättre verktyg att ställa diagnos, och forskningen på kvinnors sjukdomstillstånd måste öka. Övre åldersgränser ska undvikas vid val av behandling och diagnostik, som exempelvis bröstcancer, och all könsuppdelad statistik ska tas till vara och användas i arbetet med att skapa en mer jämställd och likvärdig vård. Först när alla är medvetna om problemen går de att fullt ut åtgärda.

Allt för många kvinnor lider i onödan.  Tystnaden måste brytas. Det är hög tid att kvinnors sjukdomar behandlas likvärdigt med andra sjukdomstillstånd!

Liberalerna vill:

  • Att kvinnosjukdomar ska tas på allvar.
  • Att sjukdomar och syndrom som främst drabbar kvinnor ska ges samma prioritet och resurser som andra sjukdomar.
  • Att kvinnor ska ha samma väntetid som män på akuten.
  • Att gynekologer ska få fortbildning i dolda kvinnosjukdomar och forskningen måste öka.
  • Att kvinnor över 74 år ska inkluderas i kliniska studier.
  • Att övre åldersgränser ska undvikas vid val av behandling och diagnostik, som exempelvis bröstcancer.
  • Att all könsuppdelad statistik ska tas till vara och användas i arbetet med att skapa en mer jämställd och jämlik vård.