Se alla

Snabbspår för äldre på akuten

Ju äldre du är desto längre får du vänta när du söker vård på akutsjukhusen i länet. Så här ska det inte vara och därför vill Liberalerna inrätta ett snabbspår för äldre på akuten för att du som äldre ska slippa vänta.

Orimligt lång väntetid på akuten
Socialstyrelsens siffror visar att väntetiden för äldre som söker vård på akutsjukhusen på länets tre sjukhus är alldeles för lång. Hundratals äldre fick under 2021 vänta sju timmar eller mer på akuten, och ju äldre man är desto längre får man veta.

Trenden är tydlig och den har sett likadan ut sedan 2016 enligt Jönköpings Posten som granskar väntetider på akutmottagningarna i länet.

Snabbspår för äldre
Det här är inte ok. Vården för äldre ska vara värdig, äldre ska snarare ”åka gräddfil” än att sitta längre än andra på akuten. Liberalerna anser att det måste satsas tid och resurser på att lösa väntetiden i stort på akuten, och att det ska inrättas ett snabbspår för äldre så de kommer direkt upp till avdelning. På sätt får patienten en egen säng att vila i och slipper vänta på akuten.

Snabbspår finns redan
Idag finns det särskilda snabbspår för akuta sjukhusinläggningar gällande exempelvis för stroke och lårbensbrott. Steget till att det ska finnas snabbspår för äldre personer är därför inte stort. Vinsten blir då dubbel, den äldre slipper vänta på akutmottagningen och vården blir mer resurseffektiv.