Se alla

Jimmy Ekström

Regionråd

Kontaktuppgifter

Övriga uppdrag

Ledamot i regionsstyrelsen

Ledamot i nämnden för folkhälsa- och sjukvård

Framtiden är vår bästa möjlighet!

Jag har nog alltid varit en person som haft lätt att ta ställning och stå upp för mina åsikter. Det var mina föräldrar som tidigt lärde mig vikten av att våga ha en uppfattning om saker och en egen tanke om hur saker och ting bör vara.

Jag vill att varje ung person ska få bästa möjliga start i livet och att Du som levt många år ska vara trygg med att även du kan få leva ditt liv – hela livet.

Tidiga insatser för barn och ungas hälsa

Den som mår psykiskt dåligt hindras från att leva fritt. Vi vill i tidig ålder förebygga ohälsa hos barn och unga, såväl fysisk som psykisk. Vi behöver stötta fler unga att känna glädje inför framtiden.

  • Vården ska samarbeta närmare skola och elevhälsa för fler tidiga insatser och snabb hjälp när ohälsa uppstår
  • Barn och föräldrar ska erbjudas återkommande hälsosamtal i vårdens regi under skolåren
  • Barn och unga ska stöttas att själva driva på i arbetet för ett aktivt och hållbart liv.

Värdig vård för äldre

Du som är årsrik har levt ett långt liv. Du har rätt till anpassad vård efter dina behov. Kunskap kring äldres sjukdomar och behandlingsmetoder riktade till äldre behöver förstärkas. Då kan vi bättre förebygga sjukdom och stötta till hälsa hela livet.

Jag hoppas på din röst i valet och att jag får förvalta ditt förtroende i mitt fortsatta arbete.

Om Jimmy Ekström
Har man inte det och inte ger uttryck för sin ståndpunkt är det sannolikt någon annan som tycker i ditt ställe. Det var inte alltid så gott om pengar hemma under uppväxten, det förstod man som barn, men engagemanget för andras välbefinnande i Sverige och i världen fanns ändå alltid med i samtalen vid köksbordet.

När det senare under studietiden var dags att få rösta första gången blev det tydligt att det var i socialliberalismen jag hörde hemma. Hos dåvarande Folkpartiet betonades såväl individens betydelse som behovet av gemensamt ansvarstagande för att bygga ett bättre framtida samhälle.”

Idag är jag kvar i det politiska arbetet inom Liberalerna där jag får möjlighet att omsätta mina tankar om en bättre framtid i praktiskt arbete. Jag är verkligen övertygad om att framtiden är vår möjlighet och att det alltid är värt att engagera sig för den. Varje enskild människas förutsättningar att utvecklas och forma sin egen framtid behöver försvaras varje dag och varje ny generation. Det arbetet driver mig i vardagen som politiker och människa.

Kontaktuppgifter

0733-162620 ...