Se alla

Kategori: Nyheter

Sida 3 av 4

29 september 2021

Resultat av Liberalernas rådgivande provval

Liberalerna i Jönköpings Län har genomfört ett rådgivande provval inför riksdags- och regionvalet 2022. Provvalet har genomförts under perioden 20 augusti till 10 september…

11 maj 2021

Ny stödlinje vid psykisk ohälsa

Till en redan karg verklighet kom Coronaviruset, ensamhetens och orons pandemi. Den gjorde det ännu viktigare att Sverige behöver en ny nationell stödlinje för…

10 maj 2021

Barn och ungas psykiska hälsa

Öka stödet till pandemins unga generation Liberalerna driver nu på för fler åtgärder som kan kompensera och reparera pandemins negativa effekter, inte minst för…

10 december 2019

Vi måste se de anhöriga

Familjer ser olika ut, men behöver alla stöd när livet går sönder. Anhöriga är nyckelpersoner för sköra människor. Samtidigt tärs de ofta av sin…

30 november 2019

Freda sjukvården från hot och våld

Debattartikel om hot och våld i vården. Hot och våld mot sjukvårdens medarbetare har blivit ett stort bekymmer på sjukhus och vårdinrättningar runt om…

30 augusti 2018

Inför äldremottagningar på vårdcentralerna

En liberal äldrepolitik syftar till att fler ska kunna ”Leva livet – hela livet”. De flesta människor, inte minst årsrika, vill kunna leva självständigt…

10 augusti 2018

Stärk den psykiska hälsan i Jönköpings län

Debattartikel av Anna Starbrink (L) sjukvårdspolitisk talesperson Liberalerna och Jimmy Ekström (L) gruppledare Liberalerna i Region Jönköpings län Stärk den psykiska hälsan i Jönköpings…