Se alla

Kategori: Nyheter

Sida 2 av 4

5 januari 2022

Förslag om strandskydd löser inte problemen

Centerns och Miljöpartiets kompromiss om strandskyddet lämnar mycket övrigt att önska. Den löser inga problem i den nuvarande lagstiftningen men skapar i stället nya,…

13 oktober 2021

Vaccinkrav kan rädda liv

Återigen smittas människor av covid-19 på äldreboenden. Socialstyrelsen och Folkhälsomyndigheten slår nu fast att smittan som åter tagit fart på äldreboenden sprids via ovaccinerad…

1 oktober 2021

Det måste bli ett slut på storstadsfokuset

Den som lever och verkar i gles- och landsbygd möter idag orimliga och onödiga hinder. Avstånden till samhällsservice är långa och regelverken är utformade…